• Concerten

Voorjaarsconcerten – vooraankondiging

Zaterdagavond 19 maart 2022
Zondagmiddag 20 maart 2022

Filharmonisch Orkest ’s-Hertogenbosch

PA – Podium Azijnfabriek
Triniteitstraat 19, ’s-Hertogenbosch

Zaterdagavond 19 maar 2020, aanvang 15.00 uur
Zondagmiddag 20 maar 2020, aanvang 20.00 uur

Programmering volgt