• Steun het FOH

Word vriend van het FOH!

Voor ons is niets mooier dan te spelen voor een zaal vol vrienden. Met hun bijdragen maken zij bijzondere projecten mogelijk. De morele en materiële steun van individuele sponsors is voor de Stichting Filharmonisch Orkest ´s-Hertogenbosch (FOH) ontzettend belangrijk. Als u Vriend van ons orkest wilt worden, vragen wij u het formulier te downloaden, af te drukken, in te vullen, en op te sturen. Het FOH biedt zijn vrienden de volgende keuzemogelijkheden:

Sponsoring

Bedrijven en andere organisaties die het FOH willen steunen kunnen worden vermeld op onze website en in het programmaboekje. Ook andere vormen van sponsoring, bijvoorbeeld van specifieke projecten zijn welkom. Wilt u het FOH steunen dan kunt u dat melden via het contactformulier of met een mail aan secretaris@fohsite.nl waarna wij met u contact zullen opnemen.

Culturele ANBI-status
Omdat het FOH kunst en cultuur stimuleert, zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI: ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.

Giften kunnen belastingvoordeel opleveren voor zowel bedrijven als particulieren. Giften die binnen bepaalde regels vallen mag u namelijk aftrekken van het bedrag waarover u inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt. De aftrek voor de inkomstenbelasting mag onder bepaalde voorwaarden worden verhoogd met 25% en voor de vennootschapsbelasting zelfs met 50%. Geven aan het FOH financieel wordt op deze manier wel erg aantrekkelijk!

De voorwaarden waaronder een gift mag worden afgetrokken vindt u op de website van de belastingdienst bij de regels omtrent giften.

Onder ‘ANBI’ in de bovenbalk vindt u de informatie van het FOH t.b.v. de ANBI-status zoals de bestuurlijke informatie, jaarverslagen, beleidsplan en financiële informatie.

Indien u overweegt om het FOH op een andere wijze te steunen dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Dan kunnen we gezamenlijk de mogelijkheden voor ondersteuning van ons werk en van komende projecten bespreken.